White Rose

Er et Engelsk mærke som jeg har solgt med stor succes i de sidste 6 år. Deres kjoler er hovedsagelig hjemme i plussize og er til både bestilling og her og nu levering.

Prisklassen er fra ca. 7000.-  til  12.000.-kr

WP312

WP322

R830

WP234