Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Luxux kan indgives til Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsens Center for Klagerløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for
Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis
du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en
klage skal du angive vores e-mail adresse.

Klik her for vores mobilside